OHAR GARRANTZITSUA

EMAKUMEZKO TRIATLOIAREN Elkarte antolatzaileak, Atlético San Sebastian, bere eskuetan dauden neurri guztiak hartuko ditu ekainaren 29an, lapurketak ekiditzeko. Horretarako segurtasun zerbitzua kontratatuko dute eta ahal diren esfortzu guztiak burutuko dituzute. Baina triatleta guztiek jakinean egon behar dute, lapurketa bat egonez gero, Elkartea ez dela arduradun egingo.

NOTA IMPORTANTE

El Club organizador del TRIATLON DE LA MUJER, Atlético San Sebastián, tomará todas las medidas que estén en sus manos para evitar robos El 29 de junio. Para ello contratará servicio de seguridad y realizará todos los esfuerzos posibles. Pero todo triatleta debe  estar al tanto que en caso de hurto, el Club no se hará responsable de ello.

 

EMAKUMEZKOEN TRIATLOIAREN ARAUDIA

1.art. 11.EMAKUMEZKOEN TRIATLOIA, Atletico San Sebastian Elkarteak antolatzen du eta proba emakume federatu eta ez federatutako kirolariei zuzenduta dago

2.art. Distantzia super sprint-a da eta honako froga eta distantziek osatzen dute:
• Igeriketa: 300m • Txirrindularitza: 8km • Oinezko lasterketa: 2km.

3.art. Irteera 2019ko ekainaren 29an izango da, 15:00etan.

4.art. Mailak (Emakumezkoak). Lehenengo hiru sailkatuak sarituko dira garaikurrarekin:

  • · Sub 18: nacidos en 2000 y posteriores
  • · Sub 23: nacidos entre 1996 y 1996.
  • · Absoluta: nacidas entre 1980 y 1995.
  • · Veteranas 1: nacidas entre 1979 y 1970.
  • · Veteranas 2: nacidas entre 1969 y 1960.
  • · Veteranas 3: nacidas en 1959 o antes.

5.art. Froga hau Euskadiko Triatloi Federazioaren araudiaren arabera zuzenduko da. Arduraduna Epaile Nagusia izango da, ETFren epaileen laguntza izango duelarik.

6.art. Boxeak Kontxako Pasealekuan kokatuta egongo dira, eta 2019ko ekainaren 29an eguerdiko 13:30ean irekiko dira 14:45ak arte.  Ordu honen ondoren antolatzaileak ez dira boxeetan gelditzen den materialaren erantzule izango.

7.art. Uretako txanoa jantzita eramango da hondartzan sartzen denetik, bertatik atera arte, probaren lehen zatia bukatu arte. Dortsal bakarra emango da. Oinezko lasterketarako bakarrik balio duena, hau gorputzaren aurreko aldean ipiniko da, erabat ikusgai; era berean, plaka zenbakitu bat emango da txirrindularitza frogarako. Dortsalak ezin izango dira atzekaldean ipini, ez tolestuta, ezta moztuta ere. Artikulu honen edozein gauza ez betetzea, deskalifikazio arrazoia izango da.

8.art. Istripurik balego, antolatzaileek ez dute inolako erantzukizunik izango.

9.art. Trafiko zirkulazioa itxita egongo da lasterketaren norabidearen gurpidean soilik, beraz triatletek zirkulazioa araudia bete beharko dute, eskubi aldera ahalik eta gehien hurbilduz eta bihurgunetan bidea moztu gabe.

10.art. Debekatuta dago kanpoko laguntza jasotzea eta edozein eratako ibilgailuren atzean joatea.

11.art. Eskumena duen agintaritzak (Itsas Kapitaintza, Federazioaren Ordezkari Teknikoa, Trafikoko zaindariek, e.a.) froga bertan behera uztea erabaki dezakete berau ospatzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez direla egiaztatzen badute. Kasu honetan, froga beste ordu edo egun batean ospatzeko aukera aztertuko da. Aukerarik ez balego, froga bertan bera utziko litzateke behin betirako. Bertan behera utzi ezkero, ez da izen-ematea itzuliko, bertan behera uztearen arrazoiak antolatzailearen ardura diren kasuetan izan ezik.

REGLAMENTO TRIATLÓN DE LA MUJER

Art. 1 El 11. TRIATLÓN DE LAMUJER,  está organizado por el Club Atlético de San Sebastián. La prueba está abierta a todos las mujeres, federadas o no.

Art. 2 Es de distancia super sprint y constará de las siguientes pruebas y distancias:
• Natación: 300m • Ciclismo: 8Km • Carrera a pie: 2Km.

Art. 3 La salida se efectuará el día 29 de junio de 2019: a las 15:00h.

Art. 4 Categorías (Femeninas):
Sub18: 2000an jaiotakoak eta ondorengoak.
Sub 23: 1996 eta 1999.
Absolutua: 1980 eta 1995.
Beteranak 1: 1979 eta 1970.
Beteranak 2: 1969 eta 1960..
Beteranak 3: 1959 edo lehenago

Art. 5 Esta prueba se regirá por el reglamento de  la F.V.T. La responsabilidad del control de la competición será del Juez Árbitro, auxiliado por los jueces de la F.V.T.

Art. 6 Los boxes estarán situados en el Paseo de la Concha y se abrirán a las 13:30 horas del día 29 de junio de 2019 y se cerrará a las 14:45h. Después de la hora señalada, la organización no se hace responsable del material que quede allí depositado.

Art. 7 El gorro de natación tendrá que llevarse puesto siempre desde que se entra en la playa hasta la salida de la misma tras haber finalizado el primer segmento. Sólo se entregará un dorsal, que servirá única y exclusivamente para el ciclismo y para la carrera a pie; éste se colocará en la parte trasera del cuerpo durante el ciclismo y en la parte delantera del cuerpo durante la carrera a pie, en un lugar perfectamente visible. Igualmente, se entregará una placa numerada para el sector de bicicleta. Los dorsales no podrán ser doblados ni recortados. Cualquier incumplimiento de este artículo será motivo de descalificación.

Art. 8 En caso de accidente, el participante exime de toda responsabilidad a los organizadores.

Art. 9 El trafico será cerrado a la circulación únicamente en el carril de dirección de carrera, por lo que los participantes deberán cumplir el código de la circulación, circulando siempre lo más próximos posible al margen derecho de la calzada y sin recortar en las curvas.

Art. 10 No está permitido ayudarse exteriormente, ni circular detrás de ninguna clase de vehículo.

Art.11 La autoridad competente (Capitanía Marítima, Delegado Técnico Federativo, agentes de tráfico, etc.) podrá suspender la prueba por entender que no  se reúnen las condiciones mínimas para llevarse a cabo. En tal caso se analizará la posibilidad de trasladar la prueba a otra hora o fecha. Si no fuera posible quedaría definitivamente cancelada. En el supuesto de suspensión no se devolverá el importe de la inscripción salvo que la cancelación sea responsabilidad del organizador.

 

.

 

INICIO | TRI-MUJER | HASIERA