EMAKUMEZKOEN TRIATLOIA | TRUATLON DE LA MUJER
 • Izen-emateak martxoaren 20an irekiko ditugu, 10:00etatik aurrera.
 • Abrimos inscripciones el 20 de marzo, a partir de las 10:00h.
300m igeri / 300 natación
8Km bizikleta / 8Km bici
2Km korrika / 2Km correr
DONOSTIAKO TRIATLOIA, ONDITZ OROITUZ
 • Izen-emateak martxoaren 20an irekiko ditugu, 10:00etatik aurrera.
  • Lehen prezioa: 42€
  • Bigarren prezioak: 52€. Apirilaren 7tik aurrera.
 • Abrimos inscripciones el 20 de marzo, a partir de las 10:00h.
  • Primer precio: 42€
  • Segundo precio: 52€. A partir del 7 de abril.
1.500m igeri / 1.500m natación
40Km bizikleta / 40Km bici
10Km korrika / 10Km correr

 


IRABAZLEAK / GANADORES: MEMORIAL ONDITZ 2018

GIZONEZKOAK / HOMBRES
🥇David Castro Fajardo 1:54:41
🥈Matt Roberts 1:56:16
🥉Max Stapley 1:56:21
EMAMKUMEZKOAK / MUJERES

2018ko EMAITZAK

TALDEKAKOAK

GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

 

RESULTADOS 2018

POR EQUIPOS

HOMBRES

MUJERES

 


ARGAZKIAK  FOTOS #OnditzTri18

BIDEOA / VÍDEO #OnditzTri18

ARGAZKIAK  FOTOS #EmakumeTri18


PRENTSA OHARRA

[eus] Bildurik Donostian 2018ko ekainaren 23an jokatu zen emakumeen triatloiko probaren erakunde antolatzaile (Atlético San Sebastián Kluba) eta Triatloiko Euskal Federazioko ordezkariak, gehi epailea eta deskalifikazioagatik eragindako kirolaria, ondorengoa erabaki da:

Proban zehar gaizki-ulertu bat gertatu zen euskararen erabilerari dagokionez une jakin batean bi partaideren eta epaile ofizialen artean. Egindako bileran inplikatuek onartu dute euskararen erabileraren eta errespetu faltaren arteko gaizki-ulertua egon zela

Herri-proba bat zen arren, Triatloiko Euskal Federazioaren lehiaketa arauak ezartzen ziren, zeinaren arabera deskalifikazio zigorra ezartzen zaien parte hartzaileei epaileen iritziz norbait beraiengana errespetuz zuzentzen ez denean.

Gertatutakoaren aurrean, gorabehera honetan parte hartu dutenek publikoki adierazi nahi dute euskararen erabilerarekiko atxikimendua Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen den edozein kirol probetan, parte hartzaileen interesekoa denean, dagokien eskubidea delako.

Era berean, adierazten da lehiaketetan parte hartzaileen eta epaile ofizialen artean une oro elkarrenganako errespetuan oinarritutako harremana eduki behar dela.

Alde guztiek deitoratzen dute gertakizun honek halako oihartzuna eduki izana, eta hemendik aurrera era honetako gauzak gerta ez daitezen ahalegintzeko beharra ikusi dute. Azkenik, alde guztiek eskatzen dute federazioaren araudia ezarri zuen ofizialaren kontrako iritzi negatibo edo kritika oro eten dadila.

 

NOTA DE PRENSA

[cas] Reunidos en Donostia el 27 de junio de 2018 representantes de la entidad organizadora de la prueba (club Atlético San Sebastián), de la Federación Vasca de Triatlón, la jueza y la deportista afectadas por la descalificación en la prueba de triatlón femenina del 23 de junio de 2018 celebrada en Donostia se ha determinado cuanto sigue.

Con ocasión de la prueba surgió un malentendido en relación con el uso del euskera en determinado momento entre dos participantes y los/as jueces/as – oficiales. En el encuentro celebrado las implicadas asumen el malentendido entre la utilización del euskera y la falta de respeto.

Pese a que se trataba de una prueba popular, era de aplicación el reglamento de competiciones de la Federación Vasca de Triatlón, el cual establece la sanción de descalificación de participantes cuando los/as jueces/as – oficiales interpreten que no se han dirigido a ellos/as con la debida corrección.

Ante todo lo acontecido, todas las partes intervinientes en este asunto quieren expresar públicamente su apoyo al uso del euskera en cualquier evento deportivo que se organice en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma cuando sea del interés de los/as participantes y ello por tratarse de un derecho que les/as asiste.

Igualmente, se desea expresar la necesidad de que los/as participantes en las competiciones y los/as jueces – oficiales mantengan siempre y en todo momento una relación basada en el respeto mutuo.

Todas las partes lamentan que este desagradable suceso haya tenido tanta repercusión, entendiendo que es necesario evitar que se vuelvan a producir hechos similares a partir  de este momento.  Por último, todas las partes solicitan el cese de cualquier comentario negativo o crítica hacía la oficial que aplicó el reglamento federativo.

DESKARGATU / DESCARGA: PRENTSA OHARRA – NOTA DE PRENSA